"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

Sem Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2013. godinu, od 1.1.2013. u carinskom i spoljnotrgovinskom postupku, primenjuju se i sledeće Odluke:

 
- Odluka o odredjivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine (nova oprema - 2013. godina)
- Odluka o odredjivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine u 2013. godini
- Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine (2013)
 
Sve tekstove pomenutih Odluka možete pronaći u delu za preuzimanja dokumenata našeg websajta.
LogoB3