"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

Aplikacija omogućava korisnicima jednostavno vođenje evidencije o robi u postupku aktivnog oplemenjivanja i privremenog uvoza.

Ova aplikacija je izdvojeni, samostalni program, nastao od modula "PUR/PIR" programa "WinŠped.log 2015". Modul je u uspešnoj upotrebi više od 5 godina i koriste ga špediterske firme, koje ove vrste evidencija uslužno vode svojim komitentima. Zbog velikog interesovanja firmi koje konkretno sprovode ove postupke, odlučili smo da modul "PUR/PIR" izdvojimo kao posebnu aplikaciju i u potpunosti je prilagodimo porebama ovih preduzeća.

Program je prvenstveno namenjen preduzećima koje se bave tzv. „lohn“ poslovima, a koje za svoje potrebe, same žele da vode evidencije o privremeno uvezenoj robi.

Program omogućava kompletno vođenje evidencije o robi, počevši od izrade zahteva, preko obrade isporuka, razduženja, po potrebi i automatskog formiranja JCI, sve do formiranja obrasca za završetak postupka („okončanja“)!
Na osnovu unetih repromaterijala, dobijenih proizvoda i njihovih proizvodnih normativa, moguće je kreiranje najrazličitijih izveštaja o robi, sa detaljnim uvidom u stanje i utrošak repromaterijala, kao i izveštaja o realizaciji izvoza dobijenih proizvoda.
Aplikacijom je moguće kreirati i izveštaje koje zahteva carina, radi svođenja, kvartalnog objedinjavanja rokova i završetka (okončanja) postupaka.

Realizovana je mogućnost uvoza podataka (faktura, specifikacija RM i DP, normativa itd.) iz Excel tabele ili CSV fajla. Moguć je i izvoz podataka u ove formate. Po zahtevu i potrebi korisnika, moguća je realizacija uvoza i izvoza podataka i sa drugim formatima.

Novim korisnicima je omogućen besplatan probni rad u trajanju od 30 dana! Demo verziju aplikacije možete preuzeti OVDE

Program zahteva on-line aktivaciju!

NAPOMENE:
- Za sada je u aplikaciji realizovana mogućnost vođena evidencije robe u postupku aktivnog oplemenjivanja (E01 i E02)
- U planu je realizacija i ostalih postupaka i to redom: postupak privremenog uvoza (E07 i E09) - u završnoj fazi realizacije, pa zatim i postupci privremenog izvoza (E10 i E11), kao i pasivnog oplemenjivanja (E05 i E06).  

Nakon instalacije poslednje velike izmene Windows 10 operativnog sistema (tzv. "Creators update"), uočen je isti problem sa Microsoft Visual J# 2.0 instalacijom, kao i nakon prethodne velike izmene tzv. "Anniversary update".

Ova instalacija je neophodna za rad komponente koju je razvila carina (scabb.dll), a koja služi za generisanje EPD kontrolnog broja, koji se štampa u rubrici 54 JCI.

Znači, ukoliko prilikom štampe JCI ili SD dobijete poruku o grešci "The type initializer 'java.lang.System' threw an exception", potrebno je da uradite sledeće:

1. U programu "WinŠped.log 2015" kliknite na "Opšte" -> "Podešavanja" -> "Opšta podešavanja" i u zavisnosti od varijante operativnog sistema koji koristite (32-bitna ili 64-bitna), kliknite na odgovarajuće dugme:

jSharp

Varijantu svog operativnog sistema možete proveriti prema sledećem uputstvu: Provera_verzije_Windows_10.pdf

Ukoliko imate problema sa instalacijom na prethodno opisani način, možete preuzeti odgovarajuće instalacione fajlove za Microsoft Visual J# 2.0 direktno sa zvaničnog sajta Microsoft-a
- za 32-bitne sisteme link je: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=18084
- za 64-bitne sisteme link je: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15468

2. Po pokretanju instalacionog fajla, kada dobijete dijalog kao na slici ispod, izaberite opciju Repair i kliknite na Next

jSharp2

Završite dalju instalaciju-popravku na standardan način.

Ponovo smo obavestili Microsoft o ovom problemu.

Isprobajte naš program "WinŠped.log 2015" potpuno besplatno!

Novim korisnicima, nudimo besplatan probni rad, sa punom verzijom programa (vrsta licence "MAX"), u trajanju od 30 dana!

Potrebno je samo da popunite Zahtev za demo verziju programa "WinŠped.log 2015" i prosledićemo vam serijski broj za aktivaciju.

Ukoliko ste od carine dobili odobrenje za EPD i/ili NCTS, možete isprobati i elektronsko podnošenje dokumenata carini!

U odeljku NARUDŽBA možete pronaći detalje oko licenciranja pojedinih modula našeg programa.

Nakon poslednjeg ažuriranja operativnog sistema Windows 10, Microsoft je ispravio problem, i SafeSign opet radi ispravno na ovom operativnom sistemu. Znači, ukoliko koristite Poštine sertifikate i Windows 10 operativni sistem, možete tj. morate ažurirati Windows 10 na poslednju verziju 1511, build 10586.63.


Verziju svog operativnog sistema možete proveriti klikom na "Search", zatim unesite tekst winver i kliknite Enter.


winver

Molimo vas da ukoliko iz nekog razloga i nakon ažuriranja Windows-a 10 imate problem sa sertifikatima, izvršite reinstalaciju SafeSign programa. SafeSign možete preuzeti sa sajta Pošte na linku: http://www.ca.posta.rs/preuzimanje_softvera.htm

Svi novi korisnici programa "WinŠped.log 2015", koji registruju demo verziju do 30.4.2016. ostvaruju pravo na popust od 10% na kupovinu prve licence.

Ovaj popust ne važi za Osnovnu licencu, ali kako ovom licencom nije ovuhvaćena potpuna tehnička podrška, kupcima ove licence nudimo besplatnu punu tehničku podršku u prvoj godini korišćenja programa!

Više informacija u vezi sa licencama i varijantama programa možete pronaći OVDE...

LogoB3