"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

Up

Odabrani zakoni i propisi

SSP - Prelazna pravila o poreklu (2021)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu
Carinska tarifa 2021 - Izmena shodno Sporazumu sa Evroazijskom unijom (EAEU)
Carinska tarifa 2021 - GB izmena
Carinska tarifa 2021
Carinska tarifa 2020
Sporazum o slobodnoj trgovini EFTA
Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
Zakon o potvrđivanju sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, s jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica, s druge strane
Zakon o prevozu opasnih materija
Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći
Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom
Zakon o Carinskoj tarifi
Zakon o potvrđivanju konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku
Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV)
Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina
 
 
Powered by Phoca Download
LogoB3