"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

CENOVNIK VAŽI OD 01.01.2018.(preuzmite cenovnik u PDF-u OVDE)

(Cene su u dinarima i predstavljaju ukupan iznos za plaćanje. Firma nije u sistemu PDV. PDV se ne obračunava i nije uračunat u cenu.)

Informacije vezane za verzije i module programa, možete pronaći na početnoj stranici ovog web sajta.

 

NOVA LICENCA ( sve cene su u dinarima)

Vrsta licence

Prva licenca

Dodatna licenca

1

NCTS

19.000

11.000

2

WinŠped 3 - osnovna (JCI+SD+CT)*

25.000

11.000

3

WinŠped 3

48.000

15.000

4

WinŠped 3 + NCTS

58.000

20.000

M

SKLADIŠTA

20.000

5.000

M

FAKTURISANJE

10.000

1.000

5

MAX (punaverzija bez modula PUR)

80.000

25.000

M

Modul PUR/PIR

VIDETI TABELU ISPOD

OBNOVA LICENCE ( sve cene su u dinarima)

Vrsta licence

Prva licenca

Dodatna licenca

1

NCTS

10.000

5.000

2

WinŠped 3 - osnovna (JCI+SD+CT)*

12.000

5.000

3

WinŠped 3

16.000

6.000

4

WinŠped 3 + NCTS / WinŠped 2

20.000

7.000

M

SKLADIŠTA

0

0

M

FAKTURISANJE

3000

1000

5

MAX (punaverzija bez modula PUR)

23.000

8.000

M

Modul PUR/PIR

VIDETI TABELU ISPOD

* OSNOVNA licenca sadrži samo uslugu daljinske tehničke podrške prilikom instalacije prve (osnovne) licence programa i ne sadrži uslugu asistencije kod kasnijih instalacija, reinstalacija i podešavanja aplikacije. Svaka usluga tog tipa se dodatno naplaćuje shodno važećem cenovniku! Program je dostupan za preuzimanje (download) na ovom web sajtu i korisnik ga samostalno može preuzeti i instalirati. Obuhvaćena je tehnička podrška putem e-maila.

NAPOMENE:

  • Licenca se kupuje na nivou firme (korisnika programa)
  • "Prva licenca" podrazumeva prvu kupljenu licencu od strane korisnika
  • "Dodatna licenca" podrazumeva svaku narednu kupljenu licencu od strane korisnika
  • Jedna licenca podrazumeva pravo korišćenja jedne kopije programa na jednom računaru.
  • Održavanje pomenuto u cenovniku, obuhvata samo održavanje aplikacije „WinŠped.log 2015“ tj. redovno ažuriranje u skladu sa izmenama propisa. Korisnik aplikacije samostalno preuzima i instalira izmene programa. Održavanje i instalacija hardvera ili bilo kog softvera drugog proizvođača, korisniku se posebno naplaćuje.

PROMENA LICENCE:

  1. Kod kasnijeg prelaska na licencu većeg ranga, naplaćuje se razlika u ceni između kupljene i nove licence + 10% od pune cene licence na koju se prelazi
  2. Prelaskom na licencu manjeg ranga korisnik se trajno odruče prethodne licence i u slučaju zahteva za povratak na licencu većeg ranga, plaća se cena kao što je navedeno pod 1)
  3. Kod kasnije kupovine dodatnih licenci i modula, period važenja dodatne licence ili modula je do datuma važenja prve licence.

MODUL PUR/PIR

Licenca za modul PUR/PIR se može platiti na godišnjoj ili mesečnoj bazi. Pri plaćanju mesečne nadoknade za korišćenje, kod kasnijeg eventualnog prelaska na godišnju licencu, plaća se pun iznos godišnje licence.

Cena i uslovi za modul PUR (godišnja licenca) 

Licenca

Cena (din. po godini)

Prva licenca (važi godinu dana od dana aktivacije)

45.000,00

Dodatne licence (važe godinu dana od dana aktivacije)

20.000,00 / licenci

Naknada za aktivaciju modula za svaku narednu poslovnicu  5.000,00 / poslovnici
 

Obnova prve licence na godinu dana

25.000,00

Obnova dodatne licence na godinu dana

5.000,00 / licenci

 ILI

Cena i uslovi za modul PUR (mesečna naknada) 

Licenca

Cena (din. mesečno)

Prva licenca u poslovnici

3.000,00

Dodatne licence u okviru iste poslovnice

1.000,00 / licenci

Da bi se koristila licenca za modul PUR/PIR, korisnik mora imati aktivnu licencu „WinŠped 3“ ili „WinŠped 3 + NCTS“!

Tehnički preduslovi :

OPERATIVNI SISTEM:

Za normalan rad programa neophodan je minimum Microsoft Windows XP SP3. Uz korišćenje ranijih verzija operativnih sistema Microsoft Windows, elektronsko podnošenje dokumenata carini neće biti moguće, zbog ograničenja koje nameće server carine!

Preporučuje se operativni sistem Windows 7 ili 10 (bilo koja varijanta/verzija).

RAČUNARSKA MREŽA :

Za rad programa u lokalnoj računarskoj mreži (LAN), neophodno je da mreža podržava TCP/IP protokol komunikacije.

OSTALI PREDUSLOVI:

Za elektronsko podnošenje dokumenata, neophodno je da korisnik ima internet konekciju, da poseduje instaliran važeći kvalifikovani elektronski sertifikat, da sa Upravom carina sklopi ugovor o e-poslovanju (http://www.carina.rs/lat/Servisi/Stranice/ePoslovanje.aspx ), kao i da carini podnese zahtev za EPD (http://stari.winsped.com/index.php/preuzimanja/epd).

Neophodno je osnovno poznavanje rada na računaru u Microsoft Windows operativnom sistemu, kao i poznavanje načina korišćenja tastature i miša.

Radi preuzimanja izmena i nadogradnji programa, korisnik mora imati pristup internetu, a računarska mreža mora da omogućava FTP prenos podataka.

Rok važenja licence:

Ako nije drugačije navedeno, dozvola (licenca) za korišćenje programa ili nekog njegovog dela, važi jednu godinu. Nakon isteka licence, korisnik je mora obnoviti da bi mogao nastaviti sa korišćenjem programa. Po isteku odobrenog perioda za korišćenje programa, program će raditi još najduže 30 dana. Nakon isteka perioda od 30 dana, ukoliko korisnik ne obnovi licencu, smatraće se da je odustao od korišćenja programa i korisnik gubi pravo na obnovu licence.

Svi ostali detalji su definisani u Sporazumu o korišćenju softvera (EULA), koji se nalazi u instalacionom fajlu, kao i u samom programu.

Zadržavamo pravo na promenu cene i uslova licenciranja.

Zahtev za registraciju demo verzije aplikacije možete poslati klikom na sledeće dugme:

"IT Soft Solutions" Senta
www.it-soft.co.rs

 

LogoB3