"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

Ukoliko vaša firma već koristi neki informacioni sistem u svom poslovanju, ili neki program za izradu izlaznih faktura, moguće je realizovati vezu između vašeg postojećeg programa i programa "WinŠped.log 2015", tako da se podaci iz vaše izlazne fakture direktno uvezu u program i da se na osnovu njih automatski formira JCI.

Ovo u velikoj meri štedi vreme potrebno za pripremu JCI, jer se jednom uneti podaci iz vaše fakture, ne moraju ponovo prekucavati u programu "WinŠped.log 2015".

Moguća je realizacija direktne veze programa "WinŠped.log 2015" sa vašom bazom podataka ili realizacija razmene podataka preko fajla. Fajl za razmenu podataka može biti u bilo kom standardnom formatu (txt, xml, csv...). 

Imamo iskustvo u realizaciji uvoza podataka iz SAP txt fajla u program "WinŠped.log 2015".

Molimo vas da nas kontaktirate u vezi detalja.

LogoB3